כללי משחק

כל ההימורים בישראל על מירוצי סוסים המתקיימים בחו"ל נערכים על פי הוראות החוק להסדר ההימורים בספורט התשכ"ז 1967, תכניות הימורים על מירוצי סוסים והוראות דין אחרות כמפורט בתכניות אלה. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם. בכל מקרה של סתירה - נוסח הוראות הדין גובר

הינו משחק על מרוץ אחד, ומטרתו היא לבחור את הסוס שינצח במרוץ. בדרך כלל ניתן לשחק במשחק זה בכל מרוץ בו משתתפים שני סוסים ומעלה.

___________________________________________________________


כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד תוכל למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל


לחיצה על אחד המרוצים תוביל אותך לכרטיס המרוץ, שם ניתן לראות שלשונית ה-Win צבועה בצבע צהוב.

 

___________________________________________________________

כיצד לשחק?

כדי לבחור את הסוס שברצונך להמר עליו, עליך ללחוץ על הכפתור לצד היחס שמופיע לצד הסוס. היחס משתנה עד לרגע תחילת המרוץ, כאשר יחס הזכיה הסופי מוכרז בתום המרוץ.___________________________________________________________


רוצה להגדיל את סיכויי הזכיה?

בכל מרוץ ניתן לסמן מספר סוסים. אחד מהם ניצח? זכית!


___________________________________________________________

 

את הבחירות שלך תוכל לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.לאחר מכן עליך לבחור את סכום ההימור.

מחיר הטופס יהיה מכפלה של סכום ההימור במספר הסוסים שבחרת.

כל מה שנותר לעשות הוא ללחוץ על שלח טופס ולהחזיק אצבעות שאחד מהסוסים שבחרת ינצח.


___________________________________________________________


כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים, יחס הזכיה הינו יחס משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים על אותו המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.

___________________________________________________________

כיצד מחושבת הזכיה?

בסיום המרוץ יפורסם יחס הזכיה הסופי, שיכול להיות שונה מהיחס שהופיע ברגע שליחת ההימור. סכום הזכיה שלך הוא מכפלה של סכום ההימור על הסוס הזוכה ביחס הזכיה הסופי שפורסם. במקרה והימרת על יותר מסוס אחד, רק החלק היחסי של ההימור הכולל יהיה רלוונטי לצורך חישוב הזכיה.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.PLACE

הינו משחק על מרוץ אחד, ומטרתו היא לבחור את הסוס שיגיע לאחד המקומות הראשונים במרוץ. במשחק זה כדאי לשחק אם אחד הסוסים מוצא חן בעיניך, אבל אתה לא לגמרי משוכנע כי הוא עשוי לנצח את המרוץ. בדרך כלל ניתן לשחק במשחק זה בכל מרוץ שבו משתתפים חמישה סוסים ומעלה.

___________________________________________________________


מה הכוונה באחד המקומות הראשונים במרוץ?

במרוץ עם 5-7 סוסים: שני המקומות הראשונים.
במרוץ עם 8 סוסים ומעלה: שלושת המקומות הראשונים.
במרוץ משווה עם 16 סוסים ומעלה: ארבעת המקומות הראשונים.

___________________________________________________________


מה זה מרוץ משווה?

מרוץ משווה הוא מרוץ שכל סוס נושא על גבו משקל שונה בהתאם לרמה שלו. ככל שהסוס טוב יותר, הוא יישא על גבו משקל רב יותר. שיטה זו מבטיחה שהמרוץ יהיה שקול יותר.

___________________________________________________________


כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד ניתן למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל.
לחיצה על אחד המרוצים תוביל אותך לכרטיס המרוץ בכרטיס המרוץ עליך לבחור את לשונית ה-Place.___________________________________________________________


כיצד לשחק?

כדי לבחור את הסוס שברצונך להמר עליו, עליך ללחוץ על הכפתור לצד היחס שמופיע לצד הסוס. היחס משתנה על לרגע תחילת המרוץ, כאשר יחס הזכיה הסופי מוכרז בתום המרוץ.___________________________________________________________


רוצה להגדיל את סיכויי הזכיה?

בכל מרוץ ניתן לסמן מספר סוסים. שניים/שלושה מהם הגיעו למקומות הראשונים? זכית שתיים/שלוש פעמים!

___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.
לאחר מכן עליך לבחור את סכום ההימור.
מחיר הטופס יהיה מכפלה של סכום ההימור במספר הסוסים שבחרת.
לחיצה על הכפתור "שלח טופס" וההימור שלך נשלח.___________________________________________________________

כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.


___________________________________________________________


כיצד מחושבת הזכיה?

בסיום המרוץ יפורסם יחס הזכיה הסופי, שיכול להיות שונה מהיחס שהופיע ברגע שליחת ההימור. סכום הזכיה שלך הוא מכפלה של סכום ההימור על הסוס הזוכה ביחס הזכיה הסופי שפורסם. במקרה והימרת על מספר סוסים, רק החלק היחסי של ההימור הכולל יהיה רלוונטי לצורך חישוב הזכיה.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.WIN1+2

הינו משחק על מרוץ בודד, ומטרתו היא לבחור את הסוסים שיגיעו במקום הראשון והשני בסדר הגעה מדויק. במשחק זה כדאי לשחק אם מחפשים יחס זכיה גבוה תמורת השקעה כספית נמוכה, או אם יש מרוץ ובו אחד מהסוסים הוא פייבוריט גדול ויחס הזכיה עליו נמוך, וברצונך לבצע הימור עם יחס זכיה אטרקטיבי יותר.

___________________________________________________________


כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד ניתן למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל.


לחיצה על אחד המרוצים תוביל אותך לכרטיס המרוץ. בכרטיס המרוץ עליך לבחור את לשונית WIN1+2.


___________________________________________________________


כיצד לשחק?

ישנן שלוש דרכים לשחק ב-WIN1+2:
1. סדר מדויק - בחירת הסוס שיגיע למקום הראשון ובחירת הסוס שיגיע למקום השני
2. בכל סדר אפשרי (שיטה) (כל הצירופים האפשריים של הסוסים שבחרת) - שיטה זאת מאפשרת סימון של 2 סוסים או יותר, כאשר משמעות הסימון היא כי הימרת על כל הצירופים האפשריים של הסוסים שסימנת וסדר הגעתם לשני המקומות הראשונים.  המחיר הכולל של הטופס יהיה מכפלה של סכום ההימור שבחרת במספר הצירופים האפשריים
לדוגמא: אם בחרת 3 סוסים, מספר הצירופים שלך יהיה 6, אם בחרת 4 סוסים, מספר הצרופים שלך יהיה 12.

כדי לבחור באפשרות הזאת יש ללחוץ על הכפתור "בכל סדר". לאחר מכן יש לבחור את הסוסים.
3. באנקר (שיטה) - ניתן לקבע בחירה של סוס אחד שיגיע למקום הראשון, ולצידו לבחור מספר סוסים שאחד מהם יגיע למקום השני.
כדי לבחור באפשרות הזאת יש ללחוץ על כפתור "באנקר". לאחר מכן יש לבחור את הסוסים - סוס אחד שישמש כבאנקר וסוסים אחרים שישלימו את הבחירה.


___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.
לאחר מכן עליך לבחור את סכום ההימור. מחיר הטופס יהיה מכפלה של סכום ההימור במספר הצירופים שבחרת.
כל מה שנותר לעשות הוא ללחוץ על הכפתור "שלח טופס".


בביצוע הימור באמצעות טופס שיטתי, יש לשים לב לכך שזכייה בהימור עשויה שלא לכסות את עלות הטופס, והמועצה להסדר ההימורים בספורט אינה אחראית באופן כלשהו להימור שבוצע מבלי שהדבר נלקח בחשבון.

___________________________________________________________


כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס זכיה משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.

___________________________________________________________


כיצד מחושבת הזכיה?

בסיום המרוץ יפורסם יחס הזכיה הסופי, שיכול להיות שונה שיכול להיות שונה מיחס הזכיה שהופיע ברגע שליחת ההימור. סכום הזכיה שלך הוא מכפלה של סכום ההימור על הצרוף הזוכה ביחס הזכיה הסופי שפורסם.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.


WIN1+2+3הינו משחק על מרוץ בודד, ומטרתו היא לבחור את הסוסים שיגיעו במקום הראשון, השני והשלישי בסדר הגעה מדויק. כדאי לבחור במשחק זה אם מחפשים לשחק על מרוץ אחד ולהרוויח יחס זכיה גבוה תמורת השקעה כספית נמוכה. בדרך כלל ניתן לשחק ב-WIN1+2+3 בכל מרוץ בבריטניה שמשתתפים בו שלושה סוסים ומעלה, ובמרוצים נבחרים באירלנד. הלשונית של המשחק תהיה מודגשת אם קיימת אפשרות לשחק במשחק זה במרוץ מסוים.

___________________________________________________________


כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד ניתן למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל.


לחיצה על אחד מהמרוצים תוביל אותך לכרטיס המרוץ. בכרטיס המרוץ עליך לבחור את לשונית ה-WIN1+2+3. אם הלשונית אינה מודגשת, סימן שלא ניתן לשחק במשחק זה במרוץ שנבחר.


___________________________________________________________


כיצד לשחק?

ישנן שלוש דרכים לשחק ב-WIN1+2+3:

1. סדר מדויק - בחירת סוס שיגיע למקום הראשון, בחירת סוס שיגיע למקום השני ובחירת סוס שיגיע למקום השלישי. ניתן לבחור יותר מסוס אחד בכל עמודה

2. בכל סדר אפשרי (שיטה) (כל הצירופים האפשריים של הסוסים שבחרת) - שיטה זאת מאפשרת סימון של 3 סוסים או יותר, כאשר משמעות הסימון היא כי הימרת על כל הצירופים האפשריים של הסוסים שסימנת וסדר הגעתם לשלושת המקומות הראשונים.  המחיר הכולל של הטופס יהיה מכפלה של סכום ההימור שבחרת במספר הצירופים האפשריים
לדוגמא: אם בחרת 3 סוסים, מספר הצירופים שלך יהיה 6, אם בחרת 4 סוסים, מספר הצרופים שלך יהיה 24.

כדי לבחור באפשרות הזאת יש ללחוץ על הכפתור "בכל סדר", לאחר  מכן יש לבחור את הסוסים.
3. באנקר (שיטה) - ניתן לקבע בחירה של סוס אחד שיגיע למקום הראשון. כדי להשלים את הטופס יש לבחור 2 סוסים או יותר, כאשר משמעות הסימון היא כי הימרת על כל הצירופים האפשריים של הסוסים שסימנת וסדר הגעתם למקומות השני והשלישי.
לדוגמא: בחרת בסוס מס' 1 כבאנקר ואת סוסים 2 ו-3, הטופס שלך יורכב משני צירופים:
1. סוס מס' 1 מקום ראשון; סוס מס' 2 מקום שני וסוס מס' 3 מקום שלישי.
2. סוס מס' 1 מקום ראשון; סוס מס' 3 מקום שני וסוס מס' 2 מקום שלישי.

כדי לבחור באפשרות הזאת יש ללחוץ על כפתור "באנקר". לאחר מכן יש לבחור את הסוסים - סוס אחד שישמש כבאנקר וסוסים אחרים שישלימו את הבחירה.


___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.
לאחר מכן עליך לבחור את סכום ההימור.
מחיר הטופס יהיה מכפלה של סכום ההימור במספר הצירפוים שבחרת.
לחיצה על הכפתור "שלח טופס" וההימור שלך נשלח.


בביצוע הימור באמצעות טופס שיטתי, יש לשים לב לכך שזכייה בהימור עשויה שלא לכסות את עלות הטופס, והמועצה להסדר ההימורים בספורט אינה אחראית באופן כלשהו להימור שבוצע מבלי שהדבר נלקח בחשבון.

___________________________________________________________

כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מירוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס זכיה משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.

___________________________________________________________

כיצד מחושבת הזכיה?

בסיום המרוץ יפורסם יחס הזכיה הסופי,  שיכול להיות שונה מיחס הזכיה המשוער שהופיע ברגע שליחת ההימור. סכום הזכיה שלך הוא מכפלה של סכום ההימור על הצרוף הזוכה ביחס הזכיה הסופי שפורסם.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.


JACKPOT6הינו משחק יומי שבו עליך לבחור 6 סוסים שינצחו במרוצים 1-6 המתקיימים, בדרך כלל, באותו יום, ופעמים רבות על אותו מסלול. אם אין זוכים, הסכום שהצטבר לפרסים עובר ליום הבא וכך נוצרת קופת פרס עם סכום גבוה במיוחד.


___________________________________________________________

כיצד לבחור משחק?

במידה והמשחק פתוח להימור, יופיע בעמוד הבית באנר עם סכום הכסף שהצטבר בקופה עד כה, סכום זה הוא לפני הפחתות של עמלות. לחיצה עליו תוביל לעמוד המשחק.___________________________________________________________


כיצד לשחק?

בעמוד המשחק יופיעו 6 עמודות המציינות 6 מרוצים. עליך לבחור בכל אחד מהמרוצים את הסוס שלדעתך ינצח. ניתן לבחור יותר מסוס אחד.

אפשרות נוספת היא לבחור את הסוס הפייבוריט. סוס זה נקבע על ידי ועדה באנגליה, והוא בדרך כלל בעל יחס הזכיה הנמוך ביותר במועד תחילת המרוץ, תוך התבססות על יחסי הזכיה המוצעים בשווקי הימורים שונים באנגליה.___________________________________________________________

מה קורה אם אחד מהסוסים שבחרתי לא משתתף במרוץ?

במקרה כזה הבחירה שלך תעבור באופן אוטומטי לסוס הפייבוריט. 


___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.

לאחר שהשלמת את הבחירות בכל ששת המרוצים עליך לבחור את סכום ההימור. מחיר הטופס יהיה מכפלה של מספר הצרופים הכולל (בכל ששת המרוצים) בסכום  ההימור.

כל מה שנותר לעשות הוא ללחוץ על הכפתור "שלח טופס".___________________________________________________________

כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס זכייה משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.


___________________________________________________________

כיצד מחושבת הזכיה?

במידה וניחשת את הסוס המנצח בכל אחד מששת המרוצים, זכית בגדול! יחס הזכיה הסופי יפורסם בתום ששת המרוצים. הזכייה שלך תהיה מכפלה של סכום ההימור על הצירוף הזוכה ביחס הזכייה הסופי.


___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.PLACEPOT6הינו משחק שבו עליך לבחור 6 סוסים שיגיעו באחד מהמקומות הראשונים במרוצים 1-6 המתקיימים על אותו מסלול. בדרך כלל ניתן לשחק במשחק זה בכל יום על כל מסלול.

___________________________________________________________


מה הכוונה באחד המקומות הראשונים במרוץ?

במרוץ עם 4 סוסים ומטה: הסוס שינצח במרוץ.
במרוץ עם 5-7 סוסים: שני המקומות הראשונים.
במרוץ עם 8 סוסים ומעלה: שלושת המקומות הראשונים.
במרוץ משווה עם 16 סוסים ומעלה: ארבעת המקומות הראשונים.

___________________________________________________________

מה זה מרוץ משווה?

מרוץ משווה הוא מרוץ שבו כל סוס נושא על גבו משקל שונה בהתאם לרמה שלו. ככל שהסוס טוב יותר, הוא יישא על גבו משקל רב יותר. שיטה זו מבטיחה שהמרוץ יהיה שקול יותר.

___________________________________________________________

כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד תוכל למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל.


לחיצה על אחד המרוצים תוביל אותך לכרטיס המרוץ. לחיצה על הכפתור Placepot6 תוביל אותך לכרטיס המשחק. יש לשים לב שלא ניתן לשחק ב-Placepot6 לאחר שהמרוץ הראשון על המסלול החל.


___________________________________________________________


כיצד לשחק?

בעמוד המשחק יופיעו 6 עמודות המציינות 6 מרוצים. בכל מרוץ עליך לבחור את הסוס שיגיע לאחד מהמקומות הראשונים. ניתן לבחור יותר מסוס אחד.
ניתן לראות את מספר הסוסים שבחרת בכל מרוץ לצד מספר המרוץ.
אפשרות נוספת היא לבחור את הסוס הפייבוריט. סוס זה נקבע על ידי ועדה באנגליה, והוא בדרך כלל בעל יחס הזכייה הנמוך ביותר במועד תחילת המרוץ, תוך התבססות על יחסי הזכייה המוצעים בשווקי הימורים שונים באנגליה.
הבחירה בפייבוריט מתבצעת על ידי לחיצה על הכפתור "פייבוריט" שנמצא מתחת למספר המרוץ.


___________________________________________________________

מה קורה אם אחד הסוסים שבחרתי לא משתתף במרוץ?

במקרה כזה הבחירה שלך תעבור באופן אוטומטי לסוס הפייבוריט.

___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.
לאחר שהשלמת את הבחירות בכל ששת המרוצים, עליך לבחור את סכום ההימור. מחיר הטופס הינו מכפלה של מספר הצרופים הכולל (בכל ששת המרוצים) בסכום ההימור.
כל מה שנותר לעשות הוא ללחוץ על הכפתור "שלח טופס".


___________________________________________________________

כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס זכיה משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.

___________________________________________________________

כיצד מחושבת הזכיה?

יחס הזכיה הסופי יפורסם בתום ששת המרוצים. הזכיה שלך תהיה מכפלה של סכום ההימור על הצרוף הזוכה ביחס הזכיה הסופי.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.

הימורים על מרוצי סוסים המתקיימים בממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית ייערכו לפי התכנית של המפעיל הזר שבתוספת הראשונה.
הימורים על מרוצי סוסים המתקיימים באירלנד ייערכו לפי התכנית של המפעיל הזר שבתוספת השניה.

לתשומת לבכם: במשחקים על מרוץ אחד ניתן לשלוח ניחושים עד לתחילת המרוץ עליו מעוניין להמר המשתתף. במשחקים רב-מרוצים ניתן לשלוח ניחושים עד למועד תחילת המרוץ הראשון הרלוונטי לאותו המשחק. הימורים אשר התקבלו במערכת לאחר תחילת המשחק יהיו בטלים.


PLACEPOT4הינו משחק יומי שבו עליך לבחור 4 סוסים שיגיעו באחד מהמקומות הראשונים במרוצים 3-6 המתקיימים על אותו מסלול. בדרך כלל ב-Placepot4 ניתן לשחק בכל יום על כל אחד מהמסלולים בבריטניה.

___________________________________________________________

מה הכוונה באחד המקומות הראשונים במרוץ?

במרוץ עם 4 סוסים ומטה: הסוס שינצח במרוץ.
במרוץ עם 5-7 סוסים: שני המקומות הראשונים.
במרוץ עם 8 סוסים ומעלה: שלושת המקומות הראשונים.
במרוץ משווה עם 16 סוסים ומעלה: ארבעת המקומות הראשונים.

___________________________________________________________

מה זה מרוץ משווה?

מרוץ משווה הוא מרוץ שבו כל סוס נושא על גבו משקל שונה בהתאם לרמה שלו. ככל שהסוס טוב יותר, הוא יישא על גבו משקל רב יותר. שיטה זו מבטיחה שהמרוץ יהיה שקול יותר.

___________________________________________________________

כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד תוכל למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל.
לחיצה על מרוץ מספר 3 תוביל אותך לכרטיס המרוץ. לחיצה על הכפתור Placepot4 תוביל אותך לכרטיס המשחק. נא לשים לב שלא ניתן לשחק ב-PLACEPOT4 לאחר שהמרוץ השלישי במסלול החל.


___________________________________________________________

כיצד לשחק?

בעמוד המשחק יופיעו 4 עמודות המציינות את מרוצים 3-6. בכל מרוץ עליך לבחור את הסוס שלדעתך יגיע לאחד מהמקומות הראשונים. ניתן לבחור יותר מסוס אחד.
אפשרות נוספת היא לבחור את הסוס הפייבוריט. סוס זה נקבע על ידי ועדה באנגליה, והוא בדרך כלל בעל יחס הזכייה הנמוך ביותר במועד תחילת המרוץ, תוך התבססות על יחסי הזכייה המוצעים בשווקי הימורים שונים באנגליה.
הבחירה בפייבוריט מתבצעת על ידי לחיצה על הכפתור "פייבוריט" שנמצא מתחת למספר המרוץ.


___________________________________________________________

מה קורה אם אחד הסוסים שבחרתי לא משתתף במרוץ?

במקרה כזה הבחירה שלך תעבור באופן אוטומטי לסוס הפייבוריט.

___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.
לאחר שהשלמת את הבחירות בכל ארבעת המרוצים, עליך לבחור את סכום ההימור. מחיר הטופס הינו מכפלה של מספר הצרופים הכולל (בכל ארבעת המרוצים) בסכום ההימור.
לחיצה על הכפתור "שלח טופס" תשלים את התהליך.


___________________________________________________________


כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס זכיה משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.

___________________________________________________________

כיצד מחושבת הזכיה?

יחס הזכיה הסופי יפורסם בתום ארבעת המרוצים. הזכיה שלך היא מכפלה של הצירוף הזוכה ביחס הזכיה הסופי שפורסם.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.


PLACE2/3
הינו משחק על מרוץ אחד, ומטרתו היא לבחור שני סוסים שיסיימו בשניים משלושת המקומות הראשונים במרוץ, ללא חשיבות לסדר הגעתם. משחק זה נערך רק במרוצים המתקיימים בבריטניה ורק במרוצים בהם הוכרזו שישה סוסים משתתפים ומעלה.

לפיכך, בדרך כלל קיימות שלוש אפשרויות לזכייה:

- שני הסוסים מגיעים במקומות הראשון והשני ללא חשיבות לסדר הגעתם.

- שני הסוסים מגיעים למקומות הראשון והשלישי ללא חשיבות לסדר הגעתם.

- שני הסוסים מגיעים למקומות השני והשלישי ללא חשיבות לסדר הגעתם.

אם פחת מספר הסוסים, לפני תחילת המרוץ, לארבעה או חמישה תהיה רק אפשרות אחת לזכייה:

- שני הסוסים שהגיעו במקומות הראשון והשני ללא חשיבות לסדר הגעתם___________________________________________________________


כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד ניתן למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל.


לחיצה על אחד מהמרוצים תוביל אותך לכרטיס המרוץ. בכרטיס המרוץ עליך לבחור את לשונית ה-PLACE2/3.


___________________________________________________________


כיצד לשחק?

כדי לבחור את הסוסים שברצונך להמר עליהם, עליך ללחוץ על הכפתור לצד היחס שמופיע לצד כל סוס. היחס משתנה על לרגע תחילת המרוץ, כאשר יחס הזכיה הסופי מוכרז בתום המרוץ.


___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד. 
לאחר מכן עליך לבחור את סכום ההימור.
לחיצה על כפתור "שלח טופס" וההימור שלך נשלח.


___________________________________________________________


כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.

___________________________________________________________


כיצד מחושבת הזכיה?

בסיום המרוץ יפורסם יחס הזכיה הסופי, שיכול להיות שונה מהיחס שהופיע ברגע שליחת ההימור. סכום הזכיה שלך הוא מכפלה של סכום ההימור על הצרוף הזוכה ביחס הזכיה הסופי שפורסם. במקרה ובחרת יותר משני סוסים, רק החלק היחסי של ההימור הכולל יהיה רלוונטי לצורך חישוב הזכיה.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירות.


WIN-PLACEהינו הימור אחד שמשלב את משחק ה-WIN ומשחק ה-PLACE, ומשוחק לפי חוקי המשחקים האלו.

___________________________________________________________


כיצד לבחור משחק?

בעמודה הימנית של העמוד ניתן למצוא את רשימת המרוצים שעומדים להתחיל.


לחיצה על אחד המרוצים תוביל אותך לכרטיס המרוץ. בכרטיס המרוץ עליך ללחוץ על לשונית ה-WIN-PLACE.


___________________________________________________________

כיצד לשחק?

כדי לבחור את הסוס שברצונך להמר עליו, עליך ללחוץ על כפתור לצד היחס שמופיע לצד הסוס. היחס משתנה עד לרגע תחילת המרוץ, כאשר יחס הזכיה הסופי מוכרז בתום המרוץ.


___________________________________________________________

את הבחירות שלך ניתן לראות באיזור "הטופס שלי" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של העמוד.לאחר מכן עליך לבחור את סכום ההימור. יש לשים לב שמכיוון שמדובר בשני משחקים בטופס אחד, מחיר הטופס שלך יהיה כפול מסכום ההימור, כאשר מחצית אחת ממחיר הטופס תהיה משויכת למשחק ה-WIN והמחצית השניה תהיה משויכת למשחק ה-PLACE. אם בחרת במספר סוסים, חישוב מחיר הטופס ייעשה על ידי מכפלה של סכום ההימור במספר הסוסים ואז הכפלה בשתיים של המספר המתקבל, שכן מדובר בשני משחקים.
לחיצה על "שלח טופס" וההימור שלך נשלח.

___________________________________________________________

כיצד נקבע יחס הזכיה?

בכל ההימורים על מרוצי סוסים יחס הזכיה הינו יחס משתנה, אשר נקבע לאחר שנתקבלו כל ההימורים עבור המשחק. יחס הזכיה הסופי יוצג בעמוד התוצאות לאחר סיום המרוץ.

___________________________________________________________


כיצד מחושבת הזכיה?

בסיום המרוץ יפורסמו יחסי הזכיה הסופיים.
אם הסוס שלך ניצח, זכית פעמיים, כאשר סכום הזכיה יהיה מחצית  מסכום הצרוף כפול יחס הזכיה של ה-WIN ומחצית מסכום הצירוף כפול יחס הזכיה של ה-PLACE.
 אם הסוס שלך לא ניצח אבל הגיע לאחד מהמקומות הראשונים בהתאם לחוקי ה-PLACE, סכום הזכיה שלך יהיה מחצית מסכום הצרוף כפול יחס הזכיה של ה-PLACE.

___________________________________________________________

המידע המובא בהסבר זה הוא לצורך הדגמה בלבד. כללי המשחק המלאים והמחייבים הם אלה שפורסמו בפרסומים הרשמיים של המועצה והם גוברים בכל מקרה של סתירה או אי בהירותעליך להיות מחובר על מנת לצפות בוידאו